Sağlık Projesi

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) anayasasının ilk cümlesi şöyle: “Sağlık, yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak tam bir iyilik durumudur.” Sağlık projesinin görevi, bireylerin ve genel olarak toplumun sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olmaktır. Amacı hastaları tedavi etmek, engellilere yardım etmek ve insanlara bağımsız yaşamayı öğretmektir. Kürt Kızıl Ayı, sağlık bakımının doğuştan gelen bir hak olduğuna ve ayrımcılığa uğramadan tüm topluma sunulması gerektiğine inanıyor. Ayrıca bu anlayışa uyulmaması insan hakları ihlali olarak değerlendirilmektedir. Pek çok yerde devlet, sağlık hizmetlerinin sağlanmasından ve insanların iyi yaşamasını sağlayacak koşulların yaratılmasından sorumludur. Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde devletler sağlık hizmetleri için daha az kaynak sağlıyor ve böylece Kürtlere karşı ayrımcılık yapıyor; bu açık bir insan hakları ihlalidir. Ayrıca Kürtlerin pek çok bölgesinde meydana gelen çevresel ve ekolojik tahribat (ormanların yakılması, barajların yapılması, zehirli maddelerin rastgele atılması ve geçmişte köylerin yakılması gibi) bitki örtüsü, ekosistem ve iklimde ciddi değişikliklere neden olmuştur. Bunun da toplum sağlığı üzerinde büyük olumsuz etkisi oldu.

Temel Proje Görevleri

İnsanların geçim kaynaklarının korunması, sağlık tehditlerine karşı tedbirlerin alınması, doğal afetler, yangınlar, kazalarda yardım sağlanması ve en yakın sağlık merkezlerinde tıbbi yardım sağlanması. Toplantı, etkinlik, spor faaliyetlerinde sağlık sorunu yaşanmamasını sağlayacak tedbirleri almak ve gerektiğinde ilk yardımı sağlamak. Bu konuda diğer kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *