Çocuk Projesi

Dünyanın her yerindeki savaş ve çatışmalardan en çok etkilenenler çocuklardır.

Bu projenin amacı sıkıntılı günler geçiren, afetler, savaşlar, doğal afetler vb. sonucunda yetim kalan, korunmadan mahrum kalan, sömürüye açık çocuklara ulaşmak, onlara yardım ulaştırmak, onları sahiplenmek, onları koruma altına almak, kendi ayakları üzerinde durup kendi başlarının çaresine bakabilecekleri zamana kadar onlara destek olmak, onları eğitmek ve aile şefkatiyle hayata hazırlamaktır.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) raporlarına göre dünya çapındaki çocukların yaklaşık dörtte biri savaş, kriz ve doğal afetlerden etkilenen ülkelerde yaşıyor. Rapora göre 535 milyon çocuk tıbbi bakıma, kaliteli eğitime, gıdaya ve korumaya erişemiyor. UNICEF ve STK’ların yürüttüğü araştırmalara göre 140 milyondan fazla çocuk savaşlar ve doğal afetler nedeniyle ailesini kaybederek yetim olarak yaşamlarına devam ediyor.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) raporlarına göre dünya genelinde çocukların yaklaşık dörtte biri şu ülkelerde yaşıyor: savaşlardan, krizlerden ve doğal afetlerden etkilenmektedir. Rapora göre 535 milyon çocuk tıbbi bakıma, kaliteli eğitime, gıdaya ve korumaya erişemiyor. UNICEF ve STK’ların yürüttüğü araştırmalarda 140 milyondan fazla çocuğun savaşlar ve doğal afetler nedeniyle ailesini kaybederek yetim olarak hayatlarına devam ettiği belirtiliyor.

Kürdistan’da uzun süren savaş ve çatışmalar en büyük zararı çocuklara verdi ve onbinlercesi yetim kaldı.

Heyva Sor a Kurdistanê faaliyete geçtiği andan itibaren ilk proje çocuklara yönelik oldu ve kesintisiz olarak devam etti. 29 yıl boyunca binlerce yetim, ebeveynsiz ve ihtiyaç sahibi çocuğa aylık yardımlarla düzenli destek sağlandı ve bu yardım, onlar kendi ayakları üzerinde durabilene kadar devam etti.

Proje, başlangıcından bu yana Kürdistan’da 775 çocuğa yardım etti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *